Algemene voorwaarden

Kalender 2022
Mettet Speed Trackday 04 April
Mettet Speed Trackday 20 April
Stage 1 dag 03 Mei
Mettet Speed TrackDay 04 Mei
Mettet Speed Trackday 23 Mei
YAMAHA TrackDay Experience 26 Mei
Mettet Speed Trackday 06 Juni
Stage 1 dag 07 Juni
Mettet Speed Trackday 22 Juni
MRS TrackDay 25 Juni
MRS TrackDay 26 Juni
Mettet Speed Trackday 04 Juli
FRANCORCHAMPS ( toezicht inbegrepen ) BINNENKORT
FRANCORCHAMPS ( toezicht inbegrepen ) BINNENKORT
Mettet Speed Trackday 18 Juli
Mettet Speed Trackday 17 Augustus
Stage 2 dagen 18 Augustus
Stage 2 dagen 19 Augustus
Mettet Speed Trackday 05 September
MOTOREN&TOERISME TrackDay 10 September
D.O.C. Belgium TrackDay Experience 11 September
Mettet Speed Trackday 21 September
Mettet Speed Trackday 03 October
Mettet Speed Trackday 17 October
7,9
Klanttevredenheid ★★★★☆

Livre d'or / Gastenboek

Comme d'hab une organisation et une ambiance au top du top.
Merci à toute...

Super journée pour terminer l'année.
Excellente ambiance, sourire sur tous...

SUPER COACHING AVEC WIM. ON REMET CA AU PRINTEMPS.

Zeer prettigdag gehad dankzij goede begeleiding. Extra service die onbetaalbaar is.
Komend...

Premier trackday pour moi au guidon de la R1 d'un copain, merci à Stéphane pour...

plus / meer

Algemene voorwaarden

1 – Inschrijving voor een evenement

a.  Bevestiging van een reservatie

Een inschrijving is geldig voor 1 persoon en 1 motorfiets. Voor elke supplementaire motorfiets zal een extra bedrag van 5€ worden aangerekend.

Wanneer u een reservering maakt, ontvangt u automatisch een e-mail met onze bankgegevens en het te betalen bedrag.
Een herinneringsmail wordt na 5 dagen verstuurd.
De betaling moet binnen 8 dagen na de reservering worden ontvangen, anders wordt de reservering definitief geannuleerd.

Bij een late boeking moet de betaling uiterlijk 48 uur voor het evenement zijn ontvangen.

Bij een volzet evenement heeft de eerste ontvangen betaling voorrang op latere andere betalingen.

Betaling via PayPal™ is onmiddellijk uitgevoerd, in tegenstelling tot betaling via overschrijving dat enkele dagen vertraging kan hebben.

Na ontvangst van het inschrijvingsgeld ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Opgelet: Behoudens een fout in het e-mail adres of netwerkprobleem, is een rijder die geen bevestigingsmail ontvangen heeft niet ingeschreven voor het evenement.

b.  ONGELDIG :

Worden als ongeldig verklaard :

 • Reservaties die niet betaald en bewezen zijn 48 uren voor het evenement.
 • Reservaties waarvan de betaling minder dan 48 uren voor het evenement is uitgevoerd (*).
 • Gegroepeerde boekingen met één enkele betaling waarvan de volledige identiteit en niveaus van de deelnemers niet zijn verstrekt.

(*) In geval van een te late betaling zal de piloot zich aanbieden aan de « Welcome » op de dag van het evenement waar de reservatie geldig kan gemaakt worden door voorlegging van een bankafschrift als bewijs van betaling. De inschrijving is ten gevolge van de te late betaling niet opgenomen in de lijst van deelnemers en valt dus niet onder de algemene voorwaarden. De inschrijving kan maar gevalideerd worden in functie de beschikbare plaatsen volgens het aangegeven niveau. In geval er geen plaatsen beschikbaar zijn kan de betaling geruild worden voor een geschenkenbon van dezelfde waarde en blijft één jaar geldig.

C.  Disclaimer

Piloten die ingeschreven zijn voor een evenement en zich niet komen aanbieden vòòr 9.00uur aan de « Welcome », zonder voorafgaande verwittiging, zullen uitgesloten worden van deelname aan het evenement zonder aanspraak te maken op terugbetaling of terugstorting in zijn « spaarpot ». De beschikbaar gekomen plaats zal aangeboden worden aan piloten op de wachtlijst.

Voorwaarden voor het annuleren van een betaalde reservering :

 • Tot 20 dagen voor het evenement 
  mogelijke annulering per e-mail volgens 3 opties :
  • Uitstel van een identieke gebeurtenis niet compleet,
  • Overdragen in de spaarpot zonder 30 € aan administratiekosten,
  • Mogelijke vervanging door een motorrijder van hetzelfde niveau.
 • Minder dan 20 dagen voor het evenement
  geen annulering of uitstel mogelijk maar
  • Mogelijke vervanging door een biker van hetzelfde niveau.

Covid-19: Het MRS is niet verantwoordelijk voor een annulering als gevolg van quarantaine of sluiting van de grens, er vindt geen restitutie plaats.

d.  Wachtlijst

Wanneer een evenement vol is, is het mogelijk om op de wachtlijst in te schrijven.

Indien een plaats vrijkomt, zal de vervanging geschieden volgens de volgende criteria :

 • de datum van reservering,
 • het nagestreefde niveau,
 • het beschikbare bedrag in de spaarpot voor een "laatste dag" vervanging.

Deelname is niet gegarandeerd, de Mertens Riding School is de enige instantie die kan beslissen over de keuze van de vervanger.

De geselecteerde reservist ontvangt een bericht van betaling of wordt automatisch ingeschreven indien het gevraagde bedrag in zijn of haar kas beschikbaar is.
Hij zal dan per e-mail een bevestiging van inschrijving ontvangen.
Elk verzoek om deze inschrijving te annuleren zal niet worden aanvaard.

Het zal echter mogelijk zijn om ter plaatse in te schrijven naargelang de beschikbaarheid van de dag en tegen betaling van het voorverkooptarief, vermeerderd met 20€ administratiekosten.
De kandidaten worden ontvangen in de volgorde van hun aankomst.

e.  Groepen volgens niveau van ervaring of tempo

Er worden vier groepen samengesteld afhankelijk van de individuele criteria. Het aantal groepen kan aangepast worden in functie van het aantal deelnemers.

Een herschikking van de groepen is voorzien voor de namiddagsessies. Elke piloot die wordt aangeduid om te wijzigen van groep onderwerpt zich aan uitsluiting tot de piste bij niet navolgen van de toewijzing. In geval er geen informatie omtrent niveau bekend is bij de Mertens Riding School wordt de piloot automatisch ingedeeld bij de minst ervaren groep.

f.   Geluidslimieten

De deelnemer verbindt zich ertoe de normen van de geluidslimieten te respecteren opgesteld door het circuit. Een originele uitlaat is vereist, indien niet moet de uitlaat voorzien zijn van een « dB-killer ». De geluidsnormen van de circuits zijn te raadplegen op hun respectievelijke websites (https://www.circuit-mettet.be, http://www.spa-francorchamps.be).

Vanaf 01/01/2020 zijn de geluidslimieten 94dB statisch gemeten en 101dB dynamisch gemeten van toepassing.

Volledige motorstilte moet worden gerespecteerd vòòr 09.00uur, van 13.00 tot 14.00 uur en na 18 uur, ook op de paddock.

De organisator heeft het recht om op ieder moment een deelnemer uit te sluiten die zich aanbiedt met een motor met technische onvolkomenheden. (banden, remmen geluid, olielekken, enz…) en dit zonder mogelijkheid van een terugbetaling of terugstorting in de spaarpot.

2 – BETALING

a.  Toegelaten betaalmethoden

 • Met Paypal™,word je geleid naar de beveiligde site van Paypal™. Betaling via deze wordt jouw reservatie onmiddellijk gevalideerd.
 • Met bankoverschrijving wordt jouw ontvangst van betaling bevestigd met een email. Je reservatie is echter gevalideerd na kontrole van de boekhouding.
 • Betaling ter plaatse, de prijs wordt verhoogd met de administratieve kosten (zie prijs van de dag aangegeven aan de « Welcome »)

B.  Factuur aanvragen

Alle factuuraanvragen worden online gedaan via het boekingsformulier (vul de factuurgegevens in).
Facturen kunnen uiterlijk 8 dagen na het evenement kosteloos per e-mail worden aangevraagd. Na het verstrijken van deze termijn zal elk laattijdig verzoek vergezeld gaan van een administratieve kost van 30 €.

c.  Modaliteiten

Onze facturen worden binnen 15 dagen na levering van de dienst verstuurd. Onze facturen zijn betaalbaar tot 15 dagen na uitgiftedatum. Bij niet betaling voor de vervaldag wordt er automatisch en zonder voorafgaande dagvaarding 1% rente per maand aangerekend te rekenen vanaf de vervaldag en het bedrag wordt verhoogd met 15% met een minimum van 150€ als forfetair bedrag voor gerechtskosten. Elk geschil van een factuur moet ons uiterlijk 8 dagen na de uitgiftedatum per aangetekende brief bereiken. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Neufchâteau bevoegd.

3 – VEILIGHEID

De toegang tot de paddock is enkel toegankelijk voor de deelnemers. De maximum toegelaten snelheid is beperkt tot 10km/u. De voertuigen van medereizigers blijven op de hogergelegen parking.

In de pitlane is de snelheid beperkt tot 30km/u. het is er verboden te roken. Kinderen jonger dan 15 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassen begeleider. Dieren zijn verboden.

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen waarbij de gebruikers (piloten of begeleiders) het slachtoffer zouden kunnen worden, zowel lichaamlijk als materieel. Hij is niet verantwoordelijk voor diefstal of geschillen tussen deelnemers binnen het circuit, piste, pitlane, paddock, parking, kantoor ...

Het is verboden om alcohol of drugs binnen te brengen en/of te consumeren. Het niet naleven kan tot uitsluiting leiden.

De organisator behoudt zich het recht voor iedere deelnemer die zich niet gedraagt om veiligheidsredenen uit te sluiten.

Enkel fotografen, in het bezit van een geldige perskaart, mogen zich op en rond de piste begeven. Vooraf moeten ze wel een verklaring ‘afstand van verhaal’ invullen en tekenen. Ze moeten een geel fluovestje duidelijk zichtbaar dragen.

4 – MATERIËLE SCHADE

Alle schade veroorzaakt door een deelnemer of een van zijn gezellen binnen het domein van het circuit, zowel met betrekking tot de afsluitingen, infrastructuur en accessoires – komt ten laste van de deelnemer.

Doordat er ook een transponder ter beschikkng wordt gesteld is de deelnemer er ook verantwoordelijk voor. De transponder moet correct worden gemonteerd. In geval van verlies of schade wordt een bedrag van 400€ gefaktureerd. Dit bedrag moet onmiddellijk worden betaald. Door u in te schrijven aanvaardt u deze voorwaarden.

5 – OVERMACHT

Wanneer in geval van overmacht (onweer, ongeval op de piste of een ander onverwacht voorval) kunnen één, meerdere of alle rijsessies van het evenement geannuleerd worden. De deelnemer verbindt zich ertoe geen schadevergoeding te eisen, geen terugbetaling of terugstorting in zijn spaarpot, aan de organisatie.

6 – CHARTER DEELNEMER

Ik verbind mij ertoe om alle aanwijzingen door signalen en/of vlaggen na te leven. Het niet naleven kan leiden tot uitsluiting van deelname aan het evenement.

Ik verbind mij ertoe deel te nemen aan de verplichte veiligheidsbriefing aan de start van het evenement. Bij het niet aanwezig zijn van de briefing zal ik een volgende briefing bijwonen gegeven door een instructeur vooraleer aan een rijsessie deel te nemen, met de kans de eerste sessie te moeten missen.

Na de briefing wordt u een armband of sticker verstrekt. Geen bewijsteken = geen toegang tot de piste.

Ik accepteer de risico's die inherent zijn aan het besturen van een motor of auto op een circuit en zonder de organisator van het evenement verantwoordelijk te stellen na een ongeval zelf veroorzaakt of door een andere persoon aanwezig op de piste (stafmedewerker, fotograaf, baancommissaris, stagair, dienstpersoneel, of andere).

Ik verklaar op de hoogte te zijn van de aanwezigheid en toegang van een medische post met 2 verpleegkundigen, een ziekenwagen en een dokter.

Ik verklaar over de fysieke vaardigheden te beschikken voor het besturen van een voertuig op een circuit.

Ik verklaar op mijn woord van eer dat alle inlichtingen gegeven op het inschrijvingsformulier correct zijn.

Ik verklaar dat ik me registreer met volledige kennis van de mogelijke risico's.

Ik verbind mij ertoe het formulier « Afstand van verhaal » volledig en correct in te vullen ten laatste op de dag van het evenement.

Ik ontsla de organisator van elke strafrechtelijke of burgerlijke aansprakelijkheid in het geval van een persoonlijk letsel of een materieel ongeval dat kan optreden tijdens evenementen. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Neufchâteau bevoegd.

7 – SPAARPOT

Het bedrag, opgespaard in de spaarpot, moet opgebruikt zijn binnen een periode van twee jaar. Eens die periode verlopen kan het bedrag niet terug gevorderd worden

8 – GESCHENKBON

Binnen een periode van 12 maanden na uitgifte moet de geschenkbon gestort worden in de spaarpot. Terugbetaling is niet mogelijk.


Laatste wijzigingen : 26/11/2020